Aktualna oferta:

Wyprzedaż zapasów i sprzętu rolniczego pochodzącego z gospodarstw w Postolinie i Gnojewie oraz punktu składowania w Subkowach.

P.H.U.P. LITAWA, ul. Wybickiego 8, 83-120 Subkowy
z siedzibą w Gnojewie
adres: Gnojewo 42, 82-213 Miłoradz


 Kuce islandzkie

Kuce islandzkie przeszły surową selekcję, gdyż najważniejsze w Islandii było szybkie i wygodne podróżowanie z jednej miejscowosci do drugiej, toteż preferowano wygodny tolt i inochód. Jednocześnie hodowcy islandzcy cenili zwinność i odporność swoich koni, z paszami i stajniami było krucho. Stada koni zimowały w górach zdane na siebie, więc przeżywały tylko najzdrowsze zwierzęta.

Sprowadzenie pierwszych kuców islandzkich na kontynent wiązało się z rozpowszechnieniem jazdy rekreacyjnej. Te miłe, wytrzymałe konie, stały się idealnymi zwierzętami rodzinnymi. Szybko zorientowano się, że ich szczególne chody zasługują na uwagę jako ich wielką zaletę. Opanowano do perfekcji jazdę toltem i inochodem i zaczęto organizować zawody. Spotkania islandzkich kuców były prawdziwymi "uroczystościami rodzinnymi". Dzisiaj istnieje mała grupa zawodowych hodowców i jeźdźców, zajmujących się tylko kucami islandzkimi. Widowiskowe chody i próby dzielności są głównym kryterium hodowli.© 2004 Infocity

Gospodarstwo Rolne
POSTOLIN

Hodowla: